SAYIN YETKİLİ; KOYUNBABAYA KULAK VER

SAYIN YETKİLİ; KOYUNBABAYA KULAK VER

Sevgili okurlarım; Daha öncede yazdığım gibi Çorum ve çevresinde metfun bulunan evliyaların çoğunluğu Bektaşidir. Ve bunlar bölgemizin yerleşik ahalisi üzerinde olumlu derin izler bırakmış ehli keramet sahipleridir. Oğuzlar İlçesi ile özdeşleşen Karadonlu Can Baba gibi Osmancık ilçesi ile adı birlikte anılan Koyun Baba bu erenlerden yalnızca biridir. Koyun Baba’da Hacı Bektaş Veli tarafından görevlendirilerek halife sıfatı ile buraya gönderilmiştir. Yaşadığı döneme ilişkin birçok menkıbeleri vardır. Dilden dile kuşaklar boyunca anlatılan bu bilgiler hala günceldir. Bu ulu zaatlar adına etkinlikler düzenlenmelidir. İsimlerinin yüceliği kültür ve sanat faaliyetleri ile perçinleştirilmelidir. Her yıl yapılacak olan organizasyonlarla yurt içi ve yurt dışından on binlerce yurttaş buralara gelecektir. Bu ilçeler bu vesile ile canlılık kazanacaktır. Oğuzlar ve Osmancık Kaymakamlıkları veya Belediye başkanlıkları bence bu işi önemsemeli ve bu yazıyı bir davet olarak kabul etmelidir. İnanç turizmi diye adlandırılan insan akışının yoğunluğu bu bölgelerin popülerliğine pozitif katkı sunacaktır. Bugün balkanlardan Hazar Denizine uzanan hatırı sayılır bir coğrafyada bu ulu şahsiyetlerin adı milyonlarca insanın belleğinde güncelliğini koruyan bir ciddiyetle hala yaşamaktadır. Bektaşi erenlerinin bulunduğu yerler o dönemlerde bir dergâh özelliği de taşımaktaydı. Her gün kazanların kaynadığı, yolcu, aç ve yoksulların karınlarını doyurduğu aş evi olmanın ötesinde ilim ve irfan yuvası olan bu merkezlerin bulunduğu yöreler sevgi hoşgörü ve barışında diyarı sayılırdı. Ne yazık ki mezhep ve siyaset egemenliği üzerine kurulu anlayışın estirdiği güçlü tarihsel rüzgâr bu târikin etkili olduğu bu bölgelerde bir çeşit pasifize edilmesine hatta unutulup yok sayılmasınada yol açmıştır. Bugün Türkçe konuşuyorsak ve yüzde doksan dokuzu müslüman bir coğrafyada yaşıyorsak bilinki bu şahsiyetlerin yani gönül erlerinin zorlu ve çetin koşullarda gösterdiği çabaların sonucundandır. Sözü fazla uzatmayacağım. Ve Kızıl ırmağın çağlayarak akan coşkun suları üzerine hoşgörü tuğlalarını sevgi harcı ile göz göz örmüş ve adına Koyun Baba köprüsü denilmiş olan yüce eserin sahibinden söz edeceğim. Daha doğrusu çocukluğumuzdan beri dinleye dinleye büyüdüğümüz o mukaddes bilgiyi paylaşacağım. “..Koyun babanın asıl adı Seyit Ali’ dir. Ve peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin’in yedinci oğlu İmam Âli Rıza’nın 12. oğlu olduğu rivayet edilmektedir. Adı efsaneleşmiş bir evliyadır. Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde de belirtildiği gibi Hacı Bektaşi Veli’nin Halifesidir. Mezarı Osmancık ilçesinde adıyla anılan türbededir. (*) DEVAM EDECEK… * Koyunbaba Rivayetleri

Anahtar Kelimeler
Yorum Yaz