Masaya Yatırılan Çorumspor’dan Ne Çıktı..!

Masaya Yatırılan Çorumspor’dan Ne Çıktı..!

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün ‘Önderliğinde’ Çorumspor 2 gün boyunca masaya yatırıldı. İlk gün Masanın karşı tarafında, Çorumspor da görev yapmış ve yapmakta olan yöneticiler ile dolaysız ya da dolaylı olarak Çorumspor’a katkı sağlamış davet edilen 64 Kişiden 39 kişi katıldı. 2. Gün ise Spor yazarları eski Futbolcu ve hocalar ile birlikte Futbol Birliği Temcilerinden oluşan 35 kişilik davet listesinden 26 kişi katıldı. Muzaffer Külcü, dönemin belediye başkanı Rahmetli Turan Kılıçcıoğlu’ndan sonra Çorumspor’a bugüne kadar en fazla destek veren ve vermek isteyen.. bir belediye başkan profili çizdi. Başkan Külcü ilk gün ‘Çorumspor Çorum’a gerekli mi… ana eksenli olmak üzere Çorumspor adına yapılan yanlışlar ve yapılması gereken doğrular noktasında söz alan 10 kişiyi dinledi.. Başkan Külcü, Programda yaşanabilecek tartışmaların önüne geçme adına program başlamadan önce geçmiş ve mevcut yönetimlerin yanlışlığını Kendi Üslubunca dile getirerek konuyu Kişiselleştirme ve tartışma doğurabilecek mecraları çekilmesini önleme adına ustaca çektiği ‘ZIRH’ programın sonuna kadar tesir etti… 4 saat boyunca konuşmacılar içerisinde en etkili isim bana göre durum, konum ve konular itibarı ile Gazi Özkubat idi.. Şeker’i nüksetmeyecek bir Gazi Özkubat’ın her konuda her zaman uzlaşmacı ve yapıcı olacağından emindim.. Beklediğim Performansı gösteremeyen ve gününde olmayan isim ise Mehmet Yalçın idi.. Lokman Bulut ise, ‘Üst yapı olmadan Alt yapı olmaz dedi ve ekledi 3 -4 Trilyon Bütçe büyük bütçeler değildir. Bana göre bu cümleler gecenin Gaf’ı idi… Ortak görüşler noktasında ‘Çorumspor Çorumun ortak paydası ve Çorum’a gereklidir’ görüşüne kimse itiraz etmedi. Ve İbrahim Söylemez daha net bir ifade kullanarak: ’Çorumspor, Çorumun Çimentosudur’ dedi. Konuşmacıların buluştuğu merkezde ‘Alt yapı, Tesis, Güven veren Şeffaf Bütçe ve Bütçenin Rantabl kullanımına Haiz bir Yönetim’ gibi konular öncelikli olarak yer buldu. Davete mazeret bildirmeden gelemeyenler Çorumspor vefalılığını birde orada sergilemiş oldular…! Özellikle TSO ve ÇESOB dan mutlaka temsilciler orada bulunmalıydı… kendilerinin ilgileri olmasa dahi Üyelerinden binlercesinin merak ettiği ve ilgilendikleri bir konu adına orada bulunmamak eksiklikti…! Başkan Külcü saat 20.30 da başlayan konuşmaları saat 00.30 a kadar dinledikten sonra özet Final Konuşmasında:’ Evet Çorumspor, Çorum’a çok gereklidir. Bundan sonra Yönetimi düşünecek arkadaşlar belediye den daha az destek göreceklerini hesap ederek yönetime talip olsunlar. Tesis konusunu da çözeceğiz’ şeklinde konuyu vurguladı. Yaklaşan Genel Kurul adına Yönetim için çeşitli isimler kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Göreve gelecek ve Destek istemeye yüzü olacak Namzet Yönetim’in önce kendi içerisinde bir Maddi Varlık oluşturması şarttır. Bu Varlık Oluşturulması Çorumspor sevgisi ve sorumluluğu ile doğru orantılı olacaktır.. Diğer yandan oluşacak Yönetimin Mutlaka Çorum Mozaik yapısına uygun isimlerden oluşması önemlidir. Esen Kalın.

Anahtar Kelimeler
Yorum Yaz